In 2015, employees of the Faculty of Management jointly published 1588 publications, including 937 Polish and 651 foreign languages

Typ publikacji Liczba publikacji
polskojęzycznych obcojęzycznych
Artykuł w czasopiśmie 274 250
Fragment w monografii 15 3
Książki 2 1
Skrypt, podręcznik 0 0
Monografia 52 11
Fragment w książce 0 2
Praca doktorska 5 0
Rozdział w monografii 513 119
Rozdział w książce 1 2
Referat 11 147
Referat w Web of Science 0 22
Recenzja 3 0
Redaktor czasopisma 16 11
Redakcja materiałów konferencyjnych 0 3
Rozdział w książce 1 2
Tłumaczenia 0 4
Inne 43 76
Razem 1588 935 647