In 2014, employees of the Faculty of Management jointly published 1587 publications, including 952 Polish and 635 foreign languages

Typ publikacji Liczba publikacji
polskojęzycznych obcojęzycznych
Artykuł w czasopiśmie 302 210
Fragment w monografii 12 7
Książki 3 1
Skrypt, podręcznik 0 1
Monografia 48 22
Fragment w książce 1 1
Praca doktorska 4 0
Rozdział w monografii 441 198
Referat 77 115
Referat w Web of Science 0 28
Recenzja 2 0
Redaktor czasopisma 13 8
Redakcja materiałów konferencyjnych 1 0
Inne 48 44
Razem 1587 952 635