In 2012, employees of the Faculty of Management jointly published 1171 publications, including 914 Polish and 257 foreign ones

TYP PUBLIKACJI LICZBA PUBLIKACJI
POLSKICH ZAGRANICZNYCH
Artykuł w czasopiśmie 333 39
Artykuł w czasopiśmie z Listy Filadelfijskiej 7 9
Książki 2 1
Skrypt, podręcznik 4 0
Monografia 58 15
Fragment w książce 8 19
Fragment w skrypcie, podręczniku 0 0
Fragment w monografii 6 0
Referat 51 64
Recenzja 1 0
Inne 32 12
Redaktor czasopisma 9 0
Redakcja materiałów konferencyjnych 4 0
Rozdział w  książce 2 1
Rozdział w monografii 385 97
Rozdział w podręczniku 8 0
Tłumaczenie 4 0
Razem 914 257