In 2010, employees of the Faculty of Management jointly published 1,158 publications, including 845 Polish and 313 foreign.

TYP PUBLIKACJI LICZBA PUBLIKACJI
POLSKICH ZAGRANICZNYCH
Artykuł w czasopiśmie 198 53
Artykuł w czasopiśmie z Listy Filadejfijskiej 5 16
Książki 9 2
Skrypt, podręcznik 6 1
Monografia 41 21
Fragment w książce 108 15
Fragment w skrypcie, podręczniku 35 0
Fragment w monografii 75 15
Referat 43 94
Recenzja 0 0
Inne 13 2
Redaktor czasopisma 2 1
Redakcja materiałów konferencyjnych 1 0
Rozdział w  książce 7 2
Rozdział w monografii 300 91
Tłumaczenie 2 0
Razem 845 313