In 2009, the employees of the Faculty of Management jointly published 1034 publications, including 765 Polish and 269 foreign ones.

TYP PUBLIKACJI LICZBA PUBLIKACJI
POLSKICH ZAGRANICZNYCH
Artykuł w czasopiśmie 102 77
Artykuł w czasopiśmie z Listy Filadejfijskiej 4 6
Książki 16 1
Skrypt, podręcznik 8 1
Monografia 30 10
Fragment w książce 182 29
Fragment w skrypcie, podręczniku 4 0
Fragment w monografii 382 84
Referat 20 59
Recenzja 0 0
Inne 16 2
Redaktor czasopisma 657 341
Redakcja materiałów konferencyjnych 657 341
Rozdział w  książce 657 341
Rozdział w monografii 657 341
Tłumaczenie
0 0
Razem 765 269