In 2008, the employees of the Faculty of Management jointly published 998 publications, including 657 Polish and 341 limit books.

TYP PUBLIKACJI LICZBA PUBLIKACJI
POLSKICH ZAGRANICZNYCH
Artykuł w czasopiśmie 98 41
Artykuł w czasopiśmie z Listy Filadejfijskiej 5 8
Książki 21 13
Skrypt, podręcznik 5 0
Monografia 15 1
Fragment w książce 272 126
Fragment w skrypcie, podręczniku 25 0
Fragment w monografii 183 63
Referat 23 89
Recenzja 0 0
Inne 10 0
RAZEM 657 341