In 2006, the employees of the Faculty of Management jointly published 893 publications, including 696 Polish and 197 foreign ones.

TYP PUBLIKACJI LICZBA PUBLIKACJI
POLSKICH ZAGRANICZNYCH
Artykuł w czasopiśmie 104 22
Artykuł w czasopiśmie z Listy Filadejfijskiej 0 13
Książki 13 2
Skrypt, podręcznik 3 0
Monografia 8 2
Fragment w książce 289 61
Fragment w skrypcie, podręczniku 32 0
Fragment w monografii 188 46
Referat 41 51
Recenzja 4 0
Inne 7 0
RAZEM 696 197