In the years 2017-2020, the following research projects are implemented:

Rodzaj projektu badawczego Kierownik Projektu Temat projektu Okres realizacji badań
 

ERASMUS+ „Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym”

dr hab. inż. Tomasz NITKIEWICZ, prof. PCz

dr hab. Dorota JELONEK, prof. PCz

dr hab. inż. Robert ULEWICZ, prof. PCz

dr Anna WIŚNIEWSKA-SAŁEK

dr inż. Sylwia JANKOWSKA

CURRICULUM DEVELOPMENT OF MASTER’S DEGREE PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING FOR THAILAND SUSTAINABLE SMART INDUSTRY – MSIE4.0

 

//ise-portal.ait.ac.th/

www.facebook.com/MSIE4Thailand/

15.10.2017 –  14.10.2020

W latach 2014-2015 realizowane są następujące projekty badawcze:

Rodzaj projektu badawczego Kierownik Projektu Temat projektu Okres realizacji badań
Edukacja dla rozwoju badań i innowacji dr Marta Daroń ·  Cel projektu to wprowadzenie do oferty edukacyjnej Politechniki Częstochowskiej nowej specjalności na Wydziale Zarządzania (pt. Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja badań) na studiach stacjonarnych II stopnia.

·     Projekt ma charakter badawczy, ponieważ obejmuje takie zadania, jak: badanie rynku pracy, badanie potrzeb interesariuszy, dotyczących profilu kompetencyjnego absolwenta ww. specjalności, opracowanie programu nauczania, przygotowanie niezbędnych materiałów dydaktycznych do przedmiotów, planu praktyk i innych.

·       Dyscyplina naukowa, z którą związany jest projekt – ekonomia, zarządzanie.

Świat nauki i biznesu w jednym miejscu

WWW.PLATFORMA.EDP.ORG.PL

1.04.2014 – 30.11.2015

 

W latach 2011-2013 realizowane były następujące projekty badawcze:

Rodzaj projektu badawczego Kierownik Projektu Temat projektu Okres realizacji badań
W ramach konkursu
“SONATA”
dr Marta Starostka – Patyk Zarządzanie logistyczne produktami niepełnowartościowymi w polskich przedsiębiorstwach produkcyujnych

Informacje o projekcie

18.06.2013 – 17.04.2017
W ramach konkursu
“TEMPUS IV”
dr Marta Starostka – Patyk  

Strengthening the training development of Logistics in Morocco through an Observatory in Logistics Training OFL & Platforms of Excellence in Logistics PEL

 

10.2011 –
10.2014

W latach 2008-2010 realizowane były następujące projekty badawcze:

Rodzaj projektu badawczego Kierownik Projektu Temat projektu Okres realizacji badań
Grant promotorski dr hab.inż. Kazimierz Fiedorowicz, prof. PCz Rola funduszy strukturalnych w kreowaniu innowacyjności przedsiębiorstw w województwie śląskim. 12.06.2008 – 31.07.2010
Grant promotorski prof.dr hab.inż. Leszek Kiełtyka Identyfikacja i monitoring czynników wpływających na decyzje marketingowe w małych przedsiębiorstwach. 07.05.2008 – 31.12.2009
Grant promotorski prof.dr hab.inż. Stanisław Borkowski Identyfikacja determinant jakości odlewów ciśnieniowych ze stopów Al-Si. 07.07.2008 – 15.07.2010
Grant własny prof.dr hab.inż. Leszek Kiełtyka Analiza i modelowanie procesów decyzyjnych menedżera z wykorzystaniem systemów rozmytych. 15.04.2008 – 14.04.2010
Grant własny dr inż. Dariusz Wielgórka Zarządzanie procesem konsolidacji a efektywność połączeń w polskim sektorze bankowym. 22.10.2008 – 21.10.2010

W latach 2005-2007 realizowano następujące projekty badawcze:

Rodzaj projektu badawczego Kierownik Projektu Temat projektu Okres realizacji badań
Grant promotorski Prof.dr hab. Mieczysław Moszkowicz Analiza racjonalności zastosowania outsourcingu w polskich przedsiębiorstwach przemysłu odzieżowego jako źródła poprawy konkurencyjności 09.11.2004 – 08.07.2006
Grant promotorski Prof.dr hab. Jan Lichtarski Wpływ funduszy Unii Europejskiej na proces rozwoju wewnętrznego przedsiębiorstw artykułów rolnych 29.04.2005 – 28.04.2006
Grant promotorski prof. Dr hab. Jadwiga Suchecka Wydatki publiczne na ochronę zdrowia w Polsce i wybranych krajach OECD. Analiza statystyczno-ekonometryczna 24.05.2004 – 23.05.2005
Grant promotorski Prof.dr hab. Jan Duraj Analiza strategii gospodarowania kapitałem zasobowym przedsiębiorstwa 30.05.2005 – 29.01.2007
Grant własny Prof.dr hab. Leszek Kiełtyka Wykorzystanie systemów wieloagentowych integratorów przepływu informacji w zarządzaniu informacją rynkową 31.08.2004 – 30.08.2006
Grant własny dr inż. Elżbieta Krajewska-Bińczyk Kontroling dynamiczny w zarządzaniu efektywnością zmian procesów gospodarczych przedsiębiorstwa 19.10.2002 – 12.02.2005
Projekt badawczy zamawiany Prof.dr hab.inż. Monika Gierzyńska-Dolna Badania tribologiczne nowych biomateriałów tytanowych z warstwami powierzchniowymi 20.12.2002 – 19.09.2005
Projekt celowy Prof. dr hab.inż. Andrzej Rusek Opracowanie i badania przetwornicy częstotliwości ze zmodyfikowanym układem sterowania uwzględniającym wymóg pracy w układzie zasilania napędu głównego reaktora polimeryzacji 15.03.2004 – 15.11.2005