Rozwój samodzielnej kadry naukowej stworzył warunki do otrzymania przez Wydział Zarządzania w 2011 roku uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Do chwili obecnej 12 pracowników wydziału uzyskało stopień doktora habilitowanego korzystając z tych uprawnień. 20 pracowników  – w ostatnich dziesięciu latach – uzyskało stopnień doktora habilitowanego poza Politechniką Częstochowską.

Uzyskanie pełnych praw akademickich pozwala na rozwój własnej kadry naukowej, łącznie z występowaniem z wnioskami o nadanie tytułu profesora.

 

Rok Liczba uzyskanych przez pracowników Wydziału stopni doktora habilitowanego
Na Wydziale Poza Politechniką
2008 3
2009 2
2010 4
2011 4
2012 2 3
2013 0 0
2014 7 1
2015 0 1
2016 1 0
2017 2 2

Wydział Zarządzania jest stosunkowo młodą jednostką –  powstał 21 lat temu w 1997 roku. W 1998 roku Rada Wydziału Zarządzania uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Dzięki tym uprawnieniom powstała perspektywa dynamicznego rozwoju własnej kadry naukowo-dydaktycznej. W ostatnich dziesięciu latach 87 pracowników Wydziału uzyskało stopień doktora, w tym 65 obroniło swoje prace na naszym Wydziale.

 

Rok Liczba uzyskanych przez pracowników Wydziału stopni doktora
Na Wydziale Poza Politechniką
2008 9 5
2009 12 3
2010 14 3
2011 6 3
2012 9 1
2013 1 3
2014 3 0
2015 0 1
2016 7 2
2017 4 1