– Research and science

Dean’s office

Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 19 B
42-200 Częstochowa
e-mail: dziekan@wz.pcz.pl
tel. 34 3250 395, 34 3613 876

 


Full-time studies

Dziekanat kierunków:
logistyka, logistyka inżynierska, logistics
pokój: 111, tel. 34 3250 325

Dziekanat kierunków:
menadżer żywności i żywienia, zarządzanie w turystyce i sporcie, turystyka i rekreacja, design i zarządzanie projektami, bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie, management
pokój: 115, tel. 34 3250 274

Dziekanat kierunków:
zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie jakością i produkcją,
quality and production management
pokój: 012, tel. 34 3250 448

Dziekanat kierunków:
finanse i rachunkowość,
finanse i rachunkowość w biznesie,
angielski język biznesu
pokój 013, tel. 34 3250 427

Part-time study

Dziekanat kierunków:
zarządzanie i inżynieria produkcji, bezpieczeństwo i higiena pracy,
zarządzanie jakością i produkcją, zarządzanie
pokój: 012, tel. 34 3250 448

Dziekanat kierunków:
logistyka, logistyka inżynierska,
finanse i rachunkowość,
finanse i rachunkowość w biznesie
pokój: 109, tel. 34 3250 320

Doctoral studies

pokój: 114, tel. 34 32 50 874
e-mail: agnieszka.majewska@pcz.pl
Back to top