Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, informuje że w dniu 16 października 2018 roku w wyborach uzupełniających do Rady Wydziału Zarządzania PCz w kadencji 2016-2020 w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zostali wybrani: dr hab. Agnieszka Wójcik-Mazur prof. PCz, dr hab. Piotr Tomski prof. PCz, dr hab. Klaudia Smoląg prof. PCz.