The Library of the Faculty of Management is a branch of the Main Library, with separate collections (books, magazines, special collections) and is active in the field of access to collections and scientific information. These collections are available only on the spot. Their thematic scope is:

 • analiza ekonomiczna,
 • analiza finansowa,
 • logistyka,
 • ekonomia,
 • zarządzanie produkcją,
 • jakość,
 • zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
 • marketing,
 • rachunkowość,
 • prawo gospodarcze,
 • zamówienia publiczne,
 • socjologia rynku,
 • zarządzanie organizacjami i zasobami ludzkimi,
 • negocjacje,
 • restrukturyzacja,
 • ekonometria,
 • ergonomia,
 • finanse.

Profil rzeczowy gromadzenia zbiorów odpowiada specjalnościom Wydziału. Wydawnictwa dydaktyczne gromadzone są tylko w zakresie niezbędnym, jako pomoc przy prowadzeniu zajęć.

W Bibliotece Wydziału Zarządzania, która przeznaczona jest głównie dla jego pracowników naukowych i studentów, mogą być składane:

 • zlecenia na wykonanie reprodukcji tekstów w pracowni Reprograficznej Biblioteki Głównej;
 • dezyderaty na zakup książek, czasopism i innych wydawnictw.

Biblioteka Wydziału Zarządzania
Godziny otwarcia:
poniedziałek 9.00-15.00
wtorek – piątek 9.00 -19.00
sobota 9.00 – 15.00
Al. Armii Krajowej 19B, 42-200 Częstochowa
tel. /034/325-03-42
www.bg.pcz.czest.pl