13 marca 2018

Staraniem Katedry Regionalistyki i Zarządzania Ekorozwojem na Wydziale Zarządzania P.Cz. we wtorek 13 marca 2018 w godzinach 13:00 – 14:30 w sali rady wydziału odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Different cultures – same science”, w ramach którego pracownicy Wydziału Ekonomii i Administracji z Manisa Celal Bayar University oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej przedstawiali realizowane przez siebie projekty badawcze i tematy naukowe. Celem seminarium było poszerzenie zakresu współpracy pomiędzy rzeczonymi wydziałami o działania naukowe poprzez przygotowanie wspólnych tematów prac badawczych, projektów, publikacji oraz konferencji naukowych. Seminarium poprowadził dr hab. inż. Tomasz Nitkiewicz, prof. P.Cz., a sekretarzem była mgr Katarzyna Rozpondek.

W programie seminarium znalazły się następujące wystąpienia:

1.Prof. Jerzy Szkutnik  „The development of distribution networks based on hybrid renewable energy resources”

2.Research Assiss. Deniz Alçin Şahintürk „Dept. Of Public Finance”

3.PhD Marcin Sitek, PhD Andrzej Skibiński  „Department of Economics, Investment and Real Estate

4.Assist. Prof. Filiz Erataş SönmezDept. Of Economics

5.PhD Manuela Ingaldi „Department of Production, Engineering and Safety

6.Assist. Prof. Aysun Kahraman „Dept. of Marketing”

7.PhD Katarzyna Szymczyk  „Institute of Logistics and International Management”