dr inż. Aleksandra Czarnecka
Kierownik Zakładu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 513z
dr Leszek Cichobłaziński
Z-ca Dyrektora Instytutu Socjologii i Psychologii Zarządzania
Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 112z
dr inż. Anna Albrychiewicz-Słocińska
Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 513z
dr Łukasz Skiba
Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 513z
dr Agata Przewoźna-Krzemińska
Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 513z