Siedzą od lewej: prof. dr hab. Stanisław Brzeziński (zastępca dyrektora Instytutu) prof. dr hab. Arnold Pabian (dyrektor Instytutu) Stoją od lewej w pierwszym rzędzie: dr inż. Anna Niedzielska, dr inż. Joanna Pikuła-Małachowska, dr Agata Krukowska-Miler, dr Krystyna Pawłowska, dr Roman Garbiec. Stoją od lewej w drugim rzędzie: dr Krzysztof Ratman, dr inż. Izabella Sowier-Kasprzyk (kierownik Zakładu Badań Marketingowych i Segmen-tacji Rynku), dr hab. Jacek Sztuka prof. PCz (kierownik Zakładu Komunikacji Marketingowej), dr inż. Agnieszka Widawska-Stanisz, dr Sławomir Kowalski. Nieobecni na zdjęciu: dr Jolanta Urbańska, dr inż. Katarzyna Łazorko, dr inż. Edward Chrzan

Siedzą od lewej: prof. dr hab. Stanisław Brzeziński (obecnie na emeryturze) prof. dr hab. Arnold Pabian (Dyrektor Instytutu)
Stoją od lewej w pierwszym rzędzie: dr inż. Anna Niedzielska, dr inż. Joanna Pikuła-Małachowska, dr Agata Krukowska-Miler, dr Krystyna Pawłowska (obecnie na emeryturze), dr Roman Garbiec.
Stoją od lewej w drugim rzędzie: dr Krzysztof Ratman, dr inż. Izabella Sowier-Kasprzyk (kierownik Zakładu Badań Marketingowych i Segmentacji Rynku), dr hab. Jacek Sztuka prof. PCz (kierownik Zakładu Komunikacji Marketingowej), dr inż. Agnieszka Widawska-Stanisz, dr Sławomir Kowalski.
Nieobecni na zdjęciu: dr Jolanta Urbańska, dr inż. Katarzyna Łazorko, dr inż. Edward Chrzan, dr hab.  prof. PCz Bogusława Ziółkowska (Z-ca Dyrektora Instytutu)

The Institute of Marketing was created in 2012. Its academic and teaching staff, as well as equipment, originate from the Chair of Marketing Principles, which functioned in the years 2000-2008, and then was transformed into the Chair of Marketing operating until 2012. The operations and development of these organizational units were initiated, carried out and supported by two professors: dr hab. Janusz Klisiński, prof. PCz (until 2006) and prof. dr hab. inż. Arnold Pabian (from 2000 until the present moment). The Institute of Marketing consists of the Department of Marketing Research and Market Segmentation and the Department of Marketing Communication.

Scientific interests of the Institute academic staff focus on the research and analysis of marketing environment, selection of target markets, marketing mix, integrated promotion mix and management of marketing activity of entities and organizations functioning in various sectors of the economy. Another significant scientific research subject is international and global marketing, and in particular the influence of cultural differences on business ventures operating in foreign markets. Significant academic achievement of the Institute staff members is the contribution to the development of young, emerging areas of knowledge, which are sustainable marketing and sustainable management. The range of interests of the Institute also includes sensory marketing and its extensive set of instruments of consumer influence.

As far as the academic advancement of the Institute staff is concerned, in 2011 prof. dr hab. Arnold Pabian was awarded the academic title of professor, one person was promoted to a postdoctoral degree, and five were awarded the doctoral degree.

In 2009-2016, the Institute’s employees organized at the Faculty of Management at Częstochowa University of Technology ten scientific conferences, including international ones. Since 2016, together with Śląskie Towarzystwo Marketingowe, The Institute’s employees have been organizing a cycle of meetings “An evening with marketing”.

The Institute staff are the members of various organizations and associations (The Academy of Marketing Science, the USA; Commission of Management and Organization Sciences of Polish Academy of Sciences, Katowice Branch; TNOiK; Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu; Śląskie Towarzystwo Marketingu; Polskie Towarzystwo Marketingu Politycznego).

LXVI (66) „Wieczór z marketingiem” (listopad 2016)

Dyrektor Instytutu:

prof dr hab. Arnold Pabian

 

Z-ca Dyrektora Instytutu Marketingu

dr hab.  prof. PCz Bogusława Ziółkowska

 

Zakład Komunikacji Marketingowej tworzą:

dr hab. Jacek Sztuka prof. PCz (kierownik Zakładu Komunikacji Marketingowej),

dr Roman Garbiec,

dr inż. Anna Niedzielska,

dr inż. Joanna Pikuła-Małachowska,

dr Krzysztof Ratman,

dr Jolanta Urbańska.

 

W skład Zakładu Badań Marketingowych i Segmentacji Rynku wchodzą:

dr inż. Izabella Sowier-Kasprzyk (kierownik Zakładu Badań Marketingowych i Segmentacji Rynku),

dr inż. Edward Chrzan,

dr Sławomir Kowalski,

dr Agata Krukowska-Miler,

dr inż. Katarzyna Łazorko,

dr inż. Agnieszka Widawska-Stanisz.

 

Od 2017 roku Instytut Marketingu aktywnie włącza się w edukację na poziomie praktycznym współorganizując wraz ze Śląskim Towarzystwem Marketingowym w Katowicach Wieczory z Marketingiem, odbywające się na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.