Prof. PCz. dr hab. inż. Joanna Nowakowska-Grunt

Stanowisko: Z-ca Dyrektora Instytutu Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego
Pokój służbowy: 202z
Telefon: 034 3250 330
E-mail:joanna.nowakowska-grunt@wz.pcz.pl

dr inż. Dariusz Krzywda

Stanowisko: Kierownik Zakładu Transportu, adiunkt
Pokój służbowy: 208z
Telefon: 034 3250 849
E-mail:dariusz.krzywda@wz.pcz.pl

dr Marta Daroń

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 307z
Telefon: 034 3250 865
E-mail: marta.daron@wz.pcz.pl

default avatar dr inż. Jarosław Jasiński

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 307z
Telefon: 034 3250 865
E-mail: jaroslaw.jasinski@wz.pcz.pl

dr inż. Marta Kadłubek

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 208z
Telefon: 034 3250 849
E-mail:marta.kadlubek@wz.pcz.pl

dr inż. Robert Sałek

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 202z
Telefon: 034 3250 330
E-mail: robert.salek@wz.pcz.pl

dr Marta Starostka – Patyk

Stanowisko: asystent
Pokój służbowy: 207
Telefon: 034 3250 275
E-mail: marta.starostka-patyk@wz.pcz.pl

dr Tomasz Szczepanik

Stanowisko: asystent                                   
Pokój służbowy: 97/DS4
Telefon: 034 3250 302
E-mail:tomasz.szczepanik@wz.pcz.pl

  mgr Anna Budzik

Stanowisko: asystent
Pokój służbowy: 102/DS4
Telefon: 034 3250 362
E-mail: anna.budzik@wz.pcz.pl

default avatar dr Luiza Piersiala

Stanowisko: asystent
Pokój służbowy:101/DS4
Telefon: 034 3250 343
E-mail:  luiza.piersiala@wz.pcz.pl