default avatar

 

dr inż. Arkadiusz Bryll

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 52/4
Telefon: 034 3250 417
E-mail służbowy: tex@op.pl

Prof. zw. dr hab. Andrzej Ślęzak

Stanowisko: Prof. zwyczajny, dyrektor instytutu
Pokój służbowy: 65/4
Telefon: 034 3250 417
E-mail służbowy: ajslezak@zim.pcz.pl

prof. dr hab. Maria Radziejowska

Stanowisko: prof.nadzw.
Pokój służbowy: 58/4
Telefon: 034 3250 493

dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak

Stanowisko: profesor nadzwyczajny, z-zadyrektora instytutu
Pokój służbowy: 52/4
Telefon: 34 3250 417
E-mail służbowy: jacek.jozwiak@sla.pl

dr n. med. Aleksandra Zyska

Stanowisko: adiunkt, z-ca dyrektora instytutu
Pokój służbowy: 52/4
Telefon: 034 3250 417
E-mail służbowy: aleksandrazyska@gmail.com