Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „Buchalter”

Opiekun koła – dr inż. Izabela Turek

Na spotkaniach Koła Naukowego „Buchalter” przeprowadzane są wykłady i dyskusje z osobami związanymi z praktyką rachunkowości, wykraczające swą tematyką poza program studiów z zakresu rachunkowości.

Od 2011 roku Koło Buchalter organizuje konferencje naukowe, na których są prezentowane najnowsze badania z zakresu teorii i praktyki rachunkowości. Konferencje kierowane są do Studentów, nie tylko będących członkami Koła, ale również wszystkich innych osób, które są zainteresowane tematyką rachunkowości. Szczególnie cenna jest możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczeń praktyków rachunkowości – przedstawicieli Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, którzy są zapraszani na Konferencje.

W roku akademickim 2013/2014 działalność będzie skupiona między innymi na:

29.10.2013 – uczestnictwo w Konferencji nt. „Informatyczne wspomaganie zarządzania. Rachunkowość w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa.”
05.12.2013 – wykład nt. „Podatek VAT” – prowadzący: dr Marcin Stępień
11.12 2013 – uczestnictwo w Międzywydziałowym Seminarium Kół Naukowych
maj 2014 – organizacja Konferencji nt. „Informacyjne aspekty rachunkowości przedsiębiorstw – teoria i praktyka”
spotkania i wykłady z praktykami rachunkowości.