Zakład Finansów i Bankowości jest integralną jednostką organizacyjną Instytutu Finansów, Bankowości i Rachunkowości. Pracownicy Zakładu realizują działalność dydaktyczną z zakresu szeroko rozumianej specyfiki systemu finansowego oraz problematyki zarządzania finansami zarówno w podmiotach gospodarczych jak i jednostkach samorządu terytorialnego oraz bankach komercyjnych. Prezentowana problematyka uwzględnia istotę oraz charakter systemów bankowych oraz turbulentnych zmian charakterystycznych dla integrujących się rynków finansowych XXI wieku. Jest ona paralelnie głównym obszarem zainteresowań naukowych Pracowników Instytutu, co ilustruje ich wysoka aktywność wydawnicza. Tym samym proces dydaktyczny realizowany w Zakładzie Finansów i Bankowości umożliwia studentom zdobycie nowoczesnej wiedzy oraz umiejętności analitycznych niezbędnych do prowadzenia efektywnej polityki finansowej zarówno w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach, gminach oraz własnej działalności gospodarczej.

 

dr hab. inż. Prof. PCz. Agnieszka Wójcik-Mazur
Stanowisko: kierownik Zakładu, Profesor nadzwyczajny
Pokój służbowy: 509z
Telefon: 034 3250 847
E-mail: agnieszka.wojcik-mazur@wz.pcz.pl
prof. zw. dr hab. Alfreda Zachorowska
Stanowisko: Profesor zwyczajny
Pokój służbowy: 411z
Telefon: 034 3250 311 
dr hab. Prof. PCz. Iwona Otola
Stanowisko: z-ca dyrektora Instytutu, Profesor nadzwyczajny
Pokój służbowy: 401z
Telefon: 034 3250 428
E-mail: iwona.otola@wz.pcz.pl
dr hab. Prof. PCz. Izabela Krawczyk-Sokołowska
Stanowisko: z-ca dyrektora Instytutu, Profesor nadzwyczajny
Pokój służbowy: 401z
Telefon: 034 3250 428
E-mail: izabela.krawczyk-sokolowska@wz.pcz.pl 
dr Iwetta Budzik-Nowodzińska
Stanowisko: Adiunkt
Pokój służbowy: 71 /DS4
E-mail: iwetta.budzik-nowodzinska@wz.pcz.pl
dr inż. Tomasz Budzik
Stanowisko: Adiunkt
Pokój służbowy: 38 /DS4
Telefon: 034 3250 248
E-mail: tomasz.budzik@wz.pcz.pl
dr inż. Mariusz Chudzicki
Stanowisko: Adiunkt
Pokój służbowy: 38 /DS4
Telefon: 034 3250 248
E-mail: mariusz.chudzicki@wz.pcz.pl
dr Piotr Grabowski
Stanowisko: Adiunkt
Pokój służbowy: 38 /DS4
Telefon: 034 3250 248
dr Patrycja Kokot-Stepień
Stanowisko: Adiunkt
Pokój służbowy: 34 /DS4
Telefon: 034 3250 345
E-mail: patrycja.kokot-stepien@wz.pcz.pl
dr Patrycja Krawczyk
Stanowisko: Adiunkt
Pokój służbowy: 30 /DS4
E-mail: patrycja.krawczyk@wz.pcz.pl
dr Justyna Łukomska-Szarek
Stanowisko: Adiunkt
Pokój służbowy: 509
Telefon: 034 3250 847
E-mail:  justyna.lukomska-szarek@wz.pcz.pl
dr Zuzanna Ostraszewska
Stanowisko: Adiunkt
Pokój służbowy: 79 /DS4
Telefon: 034 3250 398
E-mail: zuzanna.ostraszewska@wz.pcz.pl
dr Sylwia Stachera-Włodarczy
Stanowisko: Adiunkt
Pokój służbowy: 79 /DS4
Telefon: 034 3250 398
E-mail: sylwia.stachera-wlodarczyk@wz.pcz.pl
dr Waldemar Szczepaniak
Stanowisko: Adiunkt
Pokój służbowy: 38 /DS4
Telefon: 034 3250 248; 034 3250 595
E-mail: waldemar.szczepaniak@wz.pcz.pl
dr Agnieszka Tylec
Stanowisko: Adiunkt
Pokój służbowy: 34 /DS4
Telefon: 034 3250 245
E-mail: agnieszka.tylec@wz.pcz.pl
dr inż. Dariusz Wielgórka
Stanowisko: Adiunkt
Pokój służbowy: 410z
Telefon: 034 3250 407; 034 3250 311
E-mail: dariusz.wielgorka@wz.pcz.pl
dr inż. Lidia Włodarska-Zoła
Stanowisko: Adiunkt
Pokój służbowy: 71 /DS4
E-mail: lidia.wlodarska-zola@wz.pcz.pl