Zakład Rachunkowości stanowi część Instytutu Finansów, Bankowości i Rachunkowości. Rachunkowość stanowiąc system informacyjno-kontrolny, zarówno retrospektywny jak i prospektywny, dostarcza szeregu informacji niezbędnych do zarządzania jednostkami funkcjonującymi w gospodarce. Wokół tej problematyki koncentrują się zarówno prowadzone w Zakładzie Rachunkowości przedmioty (m. in.; rachunkowość, rachunkowość finansowa, rachunkowość podatkowa, rachunkowość zarządcza) jak i prowadzone prace licencjackie i magisterskie w także realizowane przez Pracowników Zakładu badania naukowe, poparte licznymi publikacjami. Kształcąc w zakresie szeroko rozumianej rachunkowości, Zakład Rachunkowości przygotowuje studentów do pełnienia funkcji związanych z funkcjonowaniem rachunkowości we wszelkich typach przedsiębiorstw (produkcyjnych, usługowych i handlowych), a także w jednostkach budżetowych.

 

 

dr Marcin Stępień
Stanowisko: kierownik Zakładu, Adiunkt
Pokój służbowy: 8 /DS4
Telefon: 034 3250 361
E-mail: marcin.stepien@wz.pcz.pl
dr hab. inż. Prof. PCz. Jolanta Chluska
Stanowisko: dyrektor Instytutu, Profesor nadzwyczajny
Pokój służbowy: 411z, 6/DS4
Telefon: 034 3250 347
E-mail: jolanta.chluska@wz.pcz.pl
dr hab. inż. Prof. PCz. Marlena Grabowska
Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Pokój służbowy: 401z
Telefon: 034 3250 428
E-mail: marlena.grabowska@wz.pcz.pl
dr inż. Renata Biadacz
Stanowisko: Adiunkt
Pokój służbowy: 5 /DS4
Telefon: 034 3250 375
E-mail: renata.biadacz@wz.pcz.pl
dr inż. Sylwia Kowalska
Stanowisko: Adiunkt
Pokój służbowy: 5 /DS4
Telefon: 034 3250 375
E-mail: sylwia.kowalska@wz.pcz.pl
dr inż. Małgorzata Kuraś
Stanowisko: Adiunkt
Pokój służbowy: 4 /DS4
Telefon: 034 3250 326
E-mail: malgorzata.kuras@wz.pcz.pl
dr Małgorzata Łęgowik-Małolepsza
Stanowisko: Adiunkt
Pokój służbowy: 8 /DS4
Telefon: 034 3250 361
E-mail: malgorzata.legowik-malolepsza@wz.pcz.pl
dr Sylwia Łęgowik-Świącik
Stanowisko: Adiunkt
Pokój służbowy: 8 /DS4
Telefon: 034 3250 361
E-mail: sylwia.legowik-swiacik@wz.pcz.pl
dr inż. Jolanta Rubik
Stanowisko: Adiunkt
Pokój służbowy: 5 /DS4
Telefon: 034 3250 375
E-mail: jolanta.rubik@wz.pcz.pl
dr inż. Karolina Rybicka
Stanowisko: Adiunkt
Pokój służbowy: 5 /DS4
Telefon: 034 3250 375
E-mail: karolina.rybicka@wz.pcz.pl
dr Katarzyna Szymczyk
Stanowisko: Adiunkt
Pokój służbowy: 30 /DS4
Telefon: 034 3250 352
E-mail: katarzyna.szymczyk@wz.pcz.pl
dr inż. Izabela Turek
Stanowisko: Adiunkt
Pokój służbowy: 4 /DS4
Telefon: 034 3250 326
E-mail: izabela.turek@wz.pcz.pl
dr inż. Elżbieta Wysłocka
Stanowisko: Adiunkt
Pokój służbowy: 102z
Telefon: 034 3250 386
E-mail: elzbieta.wyslocka@wz.pcz.pl
mgr Monika Kapler
Stanowisko: Asystent
Pokój służbowy: 7 /DS4
Telefon: 034 3250 347
E-mail: monika.kapler@wz.pcz.pl
mgr Anna Padlowska
Stanowisko: Asystent
Pokój służbowy: 7 /DS4
Telefon: 034 3250 347
E-mail: anna.padlowska@wz.pcz.pl