Siedzą od lewej / Sitting from the left: dr Marcin Stępień, dr inż. Elżbieta Wysłocka, dr hab. inż. Iwona Otola prof. PCz (zastępca dyrektora Instytutu / Vice-Director of the Institute), dr hab. Jolanta Chluska prof. PCz (dyrektor Instytutu / Director of the Institute), prof. dr hab. Alfreda Zachorowska, dr hab. Izabela Krawczyk prof. PCz (zastępca dyrektora Instytutu / Vice-Director of the Institute), dr Agnieszka Wójcik-Mazur. Stoją od lewej / Standing from the left: mgr Monika Kapler, dr Seweryn Cichoń, dr inż. Mariusz Chudzicki, dr inż. Izabela Turek, dr inż. Małgorzata Kuraś, dr Patrycja Krawczyk, mgr Luiza Piersiala, dr Patrycja Kokot-Stępień, dr inż. Lidia Włodarska-Zoła, dr Justyna Łukomska-Szarek, dr Iwetta Budzik-Nowodzińska, dr inż. Renata Biadacz, dr inż. Karolina Rybicka, dr Zuzanna Ostraszewska, dr inż. Jolanta Rubik, dr inż. Sylwia Kowalska, dr Tomasz Budzik, dr Małgorzata Łęgowik-Małolepsza, dr Agnieszka Tylec, dr Waldemar Szczepaniak, dr Sylwia Łęgowik-Świącik, dr inż. Dariusz Wielgórka, mgr Rafał Chłąd

Siedzą od lewej / Sitting from the left: dr Marcin Stępień, dr inż. Elżbieta Wysłocka,
dr hab. inż. Iwona Otola prof. PCz (zastępca dyrektora Instytutu / Vice-Director of the Institute),
dr hab. Jolanta Chluska prof. PCz (dyrektor Instytutu / Director of the Institute),
prof. dr hab. Alfreda Zachorowska,
dr hab. Izabela Krawczyk prof. PCz (zastępca dyrektora Instytutu / Vice-Director of the Institute),
dr hab. Agnieszka Wójcik-Mazur.
Stoją od lewej / Standing from the left: mgr Monika Kapler, dr Seweryn Cichoń, dr inż. Mariusz Chudzicki, dr inż. Izabela Turek, dr inż. Małgorzata Kuraś, dr Patrycja Krawczyk, mgr Luiza Piersiala, dr Patrycja Kokot-Stępień, dr inż. Lidia Włodarska-Zoła, dr Justyna Łukomska-Szarek, dr Iwetta Budzik-Nowodzińska, dr inż. Renata Biadacz, dr inż. Karolina Rybicka, dr Zuzanna Ostraszewska, dr inż. Jolanta Rubik, dr inż. Sylwia Kowalska, dr Tomasz Budzik, dr Małgorzata Łęgowik-Małolepsza, dr Agnieszka Tylec, dr Waldemar Szczepaniak, dr Sylwia Łęgowik-Świącik, dr inż. Dariusz Wielgórka, mgr Rafał Chłąd

The Institute of Finance, Banking and Accounting was established in 2015. It consists of the Accounting Department and the Department of Finance and Banking. In 1997-1999, the first Head of the Chair of Accounting was prof. dr hab. Włodzimierz Brzezin, and the Chair of Finance and Banking was headed by prof. dr hab. Alfreda Zachorowska.

Uczestnicy VI Międzynarodowej Konferencji „Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa Uczestnicy VI Międzynarodowej Konferencji „Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa” (maj 2016) / Participants of VI International Conference “Management of costs of enterprise” (May 2016)

In 1999-2002, the Accounting Department was part of the Chair of Microeconomics, Investments and Accounting, which was headed by prof. dr hab. Eugeniusz Sitek. In 2003, it became part of the Chair of Finance, Banking and Accounting. Dr hab. Jolanta Chluska, prof. PCz has been the Head of the Institute since 2015.

The employees conduct scientific reaserch in the following fields: financial methods for determining investment effectiveness; methods and instruments to lower investment and loan risk; financial instruments of local investment and labor market development; efficiency of merger and takeover transactions; efficiency of sources for financing business entity operations; influence of globalization on an accounting organization and the efficiency of the corporate financial system; cost optimization as an effect of corporate restructuring; calculating normative cost in production enterprise management; accounting in management. Scientific research has also been conducted by five scientific associations: Analityk samorządowy, Bankowiec XXI wieku, Buchalter, Innowator, and MacroKnow. In 2007, dr hab. Alfreda Zachorowska, prof. PCz was awarded the academic title of professor. Moreover, the Institute has already promoted three post-doctoral degrees and 25 doctoral degrees in the field of management.

The Institute organizes a few regular conferences, e.g., Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa, Rachunkowość w zarządzaniu, Teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania organizacjami, Międzynarodowy Kongres młodych ekonomistów w PTE dla gospodarki Polski: Współczesne problemy ekonomii – między teorią a praktyką gospodarczą, Zrównoważony rozwój w zarządzaniu. The Institute initiates numerous thematic meetings, one-day conferences, lectures, scientific workshops and training, both for employees and students. The Institute staff are members of such organizations as PTE, TNOiK, SKwP, KIBR and cooperate actively with the local government, business institutions and representatives of business entities (among others, Urząd Miasta Częstochowa, Konfederacja Lewiatan, Raiffeisen Bank Polska, Macrologic)

Uczestnicy IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zarzędzanie zasobami organizacji wobec wyzwań gospodarczych i społecznych XXI wieku Participants of IV Nationwide Scientific Conference “Management of resources of organization with regard to economic and social challenges of 21st century” (June 2017)

The Institute staff members participate in national and international scientific conferences, which results in cooperation with numerous academic centers in Poland and abroad, among others: Technische Universität Bergakademie in Freiberg, Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza in São Paulo, Kyiv National Economic University, State Economics University in Mińsk, University of Economics in Bratislava, Prešovska Univerzita v Prešove, Technical University of Košice, Technicka Univerzita Ostrava, Ural State University of Railway Transport (USURT) in Russia, University of Dniepropetrowsk.