default avatar Prof. PCz. dr hab. inż. Beata Skowron-Grabowska

Stanowisko: Z-ca Dyrektora Instytutu  Zarządzania Przedsiębiorstwem
Pokój służbowy: 310z
Telefon: 034 3250 346
E-mail: beata.skowron-grabowska@wz.pcz.pl

 

Prof. PCz. dr hab. inż. Paweł Nowodziński

Stanowisko: Z-ca Dyrektora Instytutu  Zarządzania Przedsiębiorstwem
Pokój służbowy: 311z
Telefon: 034 3250 397
E-mail: pawel.nowodzinski@wz.pcz.pl

 

dr Katarzyna Łukasik

Stanowisko: Kierownik Zakładu Zarządzania Strategicznego, adiunkt
Pokój służbowy: 311z
Telefon: 034 3250 397
E-mail: katarzyna.lukasik@wz.pcz.pl

default avatar dr inż. Katarzyna Brendzel-Skowera

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 44/DS4
Telefon: 034 3250 389
E-mail: katarzyna.brendzel-skowera@wz.pcz.pl

dr inż. Agnieszka Puto

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 44/DS4
Telefon: 034 3250 389
E-mail: agnieszka.puto@wz.pcz.pl

 

dr Maciej Sobociński

Stanowisko: asystent
Pokój służbowy: 97/DS4
Telefon: 034 3250 302                       
E-mail: maciej.sobocinski@wz.pcz.pl