default avatar dr hab. Prof. PCz. Helena Kościelniak
Stanowisko: Dyrektor Instytutu  Zarządzania Przedsiębiorstwem
Pokój służbowy: 310z
Telefon:034 3250 346
E-mail:helena.koscielniak@wz.pcz.pl
dr inż. Magdalena Mrozik

Stanowisko: Kierownik Zakładu Organizacji i Zarządzania, asystent
Pokój służbowy: 76/DS4
Telefon: 034 3250 398
E-mail:magdalena.mrozik@wz.pcz.pl

dr inż. Sylwia Gostkowska-Dźwig

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 76/DS4
Telefon: 034 3250 398
E-mail: sylwia.gostkowska-dzwig@wz.pcz.pl

dr inż. Ewa Kempa

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 77/DS4
Telefon: 034 3250 413
E-mail: ewa.kempa@wz.pcz.pl

default avatar dr inż. Ryszard Królik

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 68/DS4
Telefon: 034 3250 413
E-mail: ryszard.krolik@wz.pcz.pl

dr Katarzyna Olejniczak-Szuster

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 76/DS4
Telefon: 034 3250 398
E-mail: katarzyna.olejniczak-szuster@wz.pcz.pl

default avatar dr inż. Anna Rybak

Stanowisko: adiunkt
Pokój służbowy: 77/DS4
Telefon: 034 3250 413
E-mail:anna.rybak@wz.pcz.pl