Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego
Instytut Marketingu
Instytut Socjologii i Psychologii Zarządzania
Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania
Instytut Zarządzania Przedsiębiorstwem
Instytut Nauk o Zdrowiu i Żywieniu
Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa
Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa
Katedra Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości
Katedra Regionalistyki i Zarządzania Ekorozwojem
Katedra Inżynierii Zarządzania
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Katedra Języka Biznesu
Katedra Informatyki Ekonomicznej