dr hab. inż. Iwona Otola, prof. PCz
Dziekan Wydziału Zarządzania

 

dr hab. Agata Mesjasz-Lech, prof. PCz
Kierownik dyscypliny naukowej Nauki o zarządzaniu i jakości

 

dr hab. inż. Marlena Grabowska, prof. PCz
Kierownik ds. rozwoju

 

dr inż. Elżbieta Wysłocka
Kierownik dydaktyczny