2 grudnia 2019 roku J.M. Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol uczestniczył w Gali wręczenia Nagród „ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2019ˮ. Politechnika Częstochowska została nominowana w kategorii Social Sciences, obok Politechniki Gdańskiej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Politechnika Częstochowska wyróżniała się:

  • najwyższym ze wszystkich nominowanych uczelni odsetkiem publikacji wytworzonych we współpracy międzynarodowej,
  • cytowaniem publikacji afiliowanych do Uczelni powyżej średniej światowej,
  • najwyższym ze wszystkich nominowanych wskaźnikiem przyrostu liczby publikacji.

Publikacje z obszaru nauk społecznych stanowią 5% dorobku Politechniki Częstochowskiej, z czego 75% to artykuły naukowe opublikowane w: Polish Journal of Management Studies, Sustainability, Journal of Environmental Management.
Do sukcesu Politechniki Częstochowskiej przyczynili się w głównej mierze pracownicy Wydziału Zarządzania:

  • dr hab. inż. Sebastian Kot, prof. Uczelni,
  • dr hab. inż. Beata Ślusarczyk, prof. Uczelni,
  • dr hab. inż. Janusz Grabara, prof. Uczelni.

Wyróżnieni pracownicy są topowymi autorami pod względem liczby publikacji i cytowań, a ponadto stanowią zespół redakcyjny czasopisma Polish Journal of Management Studies.