Kierunki Pracownicy Dziekanatu e-mail telefon pokój godziny pracy
 

Kierownik:
Zastępca kierownika:
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk:

 

 

mgr Justyna Urbańska
mgr inż. Ilona Kożuch
mgr Dorota Chłąd
justyna.urbanska@pcz.pl
ilona.kozuch@pcz.pl
dorota.chlad@pcz.pl
34 3250 445
34 3250 445
34 3250 410
113
113
112
8:00-14:00
8:00-14:00
8:00-14:00
Dziekanat studiów stacjonarnych
logistyka
logistyka inżynierska
logistics
mgr Agnieszka Kula
mgr inż. Aneta Polak
agnieszka.kula@pcz.pl
aneta.polak@pcz.pl

34 3250 325

111

Pon. 11.00-14.00
Wt. 9.00-14.00
Śr. Nieczynne
Czw. 9.00-14.00
Pt. 9.00-12.00
menadżer żywności i żywienia
zarządzanie w turystyce i sporcie
turystyka i rekreacja
design i zarządzanie projektami
bezpieczeństwo i higiena pracy
zarządzanie
management
pomoc materialna
mgr Iwona Soboniak
mgr Katarzyna Cieślik-Pisula
mgr Monika Nawrot
iwona.soboniak@pcz.pl
katarzyna.cieslik-pisula@pcz.pl
monika.nawrot@pcz.pl
34 3250 274

115

Pon. 11.00-14.00
Wt. 9.00-14.00
Śr. Nieczynne
Czw. 9.00-14.00
Pt. 9.00-12.00
zarządzanie i inżynieria produkcji
zarządzanie jakością i produkcją
quality and production management
mgr Paulina Bartczak
mgr inż. Joanna Rzepka
paulina.bartczak@pcz.pl
joanna.rzepka@pcz.pl
34 3250 448
12
Pon. 12.00-14.00
Wt. 12.00-16:30
Śr. Nieczynne
Czw. 12.00-14.00
Pt. 9.00-12.00
Sob. 8.00-12.00
(w dniach zjazdów)
finanse i rachunkowość
finanse i rachunkowość w biznesie
angielski język biznesu
mgr inż. Anna Chrobot
mgr inż. Ilona Rosak
anna.chrobot@pcz.pl
ilona.rosak@pcz.pl

34 3250 427

13

Pon. 11.00-14.00
Wt. 9.00-14.00
Śr. Nieczynne
Czw. 9.00-14.00
Pt. 9.00-12.00
Dziekanat studiów niestacjonarnych
zarządzanie i inżynieria produkcji
bezpieczeństwo i higiena pracy
zarządzanie jakością i produkcją
zarządzanie
mgr Paulina Bartczak
mgr inż. Joanna Rzepka
paulina.bartczak@pcz.pl
joanna.rzepka@pcz.pl
34 3250 448
012
Pon. 12.00-14.00
Wt. 12.00-16:30
Śr. Nieczynne
Czw. 12.00-14.00
Pt. 9.00-12.00
Sob. 8.00-12.00
(w dniach zjazdów)
logistyka
logistyka inżynierska
finanse i rachunkowość
finanse i rachunkowość
w biznesie
mgr Karina Strzelczyk
mgr Katarzyna Matyja
karina.strzelczyk@pcz.pl
katarzyna.matyja@pcz.pl
34 3250 320
109
Pon. 12.00-14.00
Wt. 12.00-16:30
Śr. Nieczynne
Czw. 12.00-14.00
Pt. 9.00-12.00
Sob. 8.00-12.00
(w dniach zjazdów)