W związku z otrzymaniem dotacji celowej na prowadzenie w 2018 roku badań naukowych
lub prac rozwojowych i zadań z nimi związanych

Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ogłasza konkurs na granty wydziałowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Termin składania pełnej dokumentacji: 17 września 2018 roku, pokój. 106 WZ

W załączeniu: wzór wniosku oraz Regulamin konkursu