Pomoc materialna
Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom

Legitymacja elektroniczna
Procedura wydania legitymacji elektronicznej
Wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej

Podania

PL

ENG

Wniosek o wystawienie faktury

Microsoft Azure (dawny program MSDN umożliwiający korzystanie z oprogramowania Microsoft)

Pracownicy i Studenci, którzy chcieliby korzystać z oprogramowania Microsoft Azure (dawny program MSDN Academic Alliance) powinni skontaktować się z Uczelnianym Centrum Informatycznym pod adresem e-mail: administrator_azure@pcz.pl.

W treści wiadomości proszę podać:

    Imię i nazwisko
    Nr albumu
    Wydział, kierunek, semestr studiów

Należy podkreślić że e-mail, z którego zostaje wysłana wiadomość – musi być tym, który jest wprowadzony w systemie USOS.