Dofinansowania dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów PCz – zmiany w programie Aktywny Samorząd – moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Studenci oraz doktoranci posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd – moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wysokość dofinansowania w roku 2019 wynosi:

  • do 1.000 zł na semestr – dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,
  • do 4.000 zł – dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,
  • do wysokości kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

 

Od września br. wniosek o dofinasowanie można złożyć w wersji elektronicznej. W takim przypadku maksymalna kwota dodatku na pokrycie kosztów kształcenia może zostać zwiększona o 800 zł.

 

Więcej informacji na temat zmian w programie Aktywny Samorząd – moduł drugi znajdziecie Państwo na stronach:

 

Szczegółowe informacje o programie Aktywny Samorząd – moduł II można znaleźć pod adresem:
//mops.czestochowa.pl/mops2/formy-pomocy/osoby-niepelnosprawne-2/dofinansowanie-kosztow-nauki-na-poziomie-wyzszym/

 

W razie pytań dotyczących programu Aktywny Samorząd – moduł II można się kontaktować z mgr inż. Michałem Modławskim – pracownikiem Działu Nauczania

  • telefonicznie pod numerem 34 32 50 341
  • lub mailowo – michal.modlawski@pcz.pl