W związku z pismem nr  RD-N-418-14/2019.782 z dn. 16.05.2019 r. w sprawie godzin rektorskich, Rektor Politechniki Częstochowskiej ustala dodatkowy termin zjazdu dla studentów studiów niestacjonarnych w dniu 8.06.2019 r., w celu umożliwienia odbycia zajęć, które  były przewidziane w terminie 25.05.2019 r.