Szanowni Państwo, informujemy o konkursie na innowacyjny artykuł naukowy, projekt, pt.: „Debiut naukowy 2021” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ a EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD”.
Dziesiątą edycję projektu organizują:
Biura prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka – Posła do Parlamentu Europejskiego, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Instytut Studiów Społecznych PWSZ w Raciborzu, Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Szczegółowe informacje: //www.debiut.buzek.pl/zgloszenia/