Biuro Karier Politechniki Częstochowskiej

zaprasza studentów i absolwentów na bezpłatne szkolenie

Rynek pracy – co warto wiedzieć

dnia 30 stycznia 2020r. (czwartek)

KLUB STUDENCKI FILUTEK ul. AKADEMICKA 5 (Akademik Bliźniak – wejście od tyłu)

Kontakt: Biuro Karier i Marketingu, ul. Dąbrowskiego 69, tel. 34 325 02 65, olga.chrobot@pcz.pl

 Usługi doradcy zawodowego świadczone są w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej, numer projektu: POWR.03.05.00-00-Z008/18.

Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.