II Konferencja Naukowa
BEZPIECZEŃSTWO POZAMILITARNE W XXI WIEKU
ZAGROŻENIA – WYZWANIA – KONCEPCJE
organizowana
na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
we wrześniu 2021 roku (dokładny termin podamy wkrótce), w formie webinarium

Artykuły przygotowane na Konferencję zostaną opublikowane jako monografia przez Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej (20 pkt. – za artykuł).

KONTAKT:
e-mail: maja.skiba@pcz.pl                                       agnieszka.kwiatek@pcz.pl
Telefon: 508 642 159                                                             501 734 968