Postępowania profesorskie
Wytyczne Rady Doskonałości Naukowej

Postępowania habilitacyjne
Regulamin przeprowadzania postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w Politechnice Częstochowskiej
Wytyczne Rady Doskonałości Naukowej

Postępowania doktorskie
Regulamin przeprowadzania postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora w Politechnice Częstochowskiej

Lista postępowań:

Postępowania profesorskie

 

→  W TOKU

 

→  ZAKOŃCZONE

Postępowania habilitacyjne

 

→  W TOKU

 

→  ZAKOŃCZONE

↓ Rok zakończenia

2020
2019
2018

Przewody doktorskie

Ogłoszenia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej
 

→  W TOKU

 

→  ZAKOŃCZONE

↓ Rok zakończenia

2021
2020
2019
2018