Dane liczbowe o dorobku naukowym – 2016

W  2016 roku pracownicy Wydziału Zarządzania łącznie opublikowali 1605 publikacji (według stanu na dzień 26.05.2017 r.),
w tym 936 polskojęzycznych oraz 669 obcojęzycznych.

Typ publikacji Liczba publikacji
polskojęzycznych obcojęzycznych
Artykuł w czasopiśmie
(w tym materiały konferencyjne indeksowane w Web of Science)
260 262
0 12
Fragment w monografii 14 0
Książki 0 0
Skrypt, podręcznik 1 0
Monografia 82 19
Fragment w książce 0 0
Praca doktorska 21 0
Rozdział w monografii
(w tym materiały konferencyjne indeksowane w Web of Science)
485 175
0 55
Rozdział w książce 0 0
Referat 8 126
Recenzja 0 0
Redaktor czasopisma 18 4
Redakcja materiałów konferencyjnych 0 1
Rozdział w książce 0 0
Tłumaczenia 0 0
Patent 1 0
Inne 46 82
Razem 1605 936 669