2013 roku pracownicy Wydziału Zarządzania łącznie opublikowali 1446 publikacji, w tym 876 polskich oraz 570zagranicznych

Typ publikacji Liczba publikacji
polskich zagranicznych
Artykuł w czasopiśmie 240 137
Artykuł w czasopiśmie z Listy Filadelfijskiej 3 13
Książki 0 1
Skrypt, podręcznik 1 0
Monografia 51 30
Rozdział w książce 3 0
Rozdział w skrypcie, podręczniku 0 0
Rozdział w monografii 478 243
Referat 65 110
Referat w Web of Science 0 6
Recenzja 0 0
Redaktor czasopisma 5 1
Recenzja materiałów konferencyjnych 2 1
Inne 28 28
Razem 1446 876 570