Zgodnie z zarządzeniem Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 324/2020 z dnia 8.04.2020 roku  w dniach od 15.04.2020 r. do 17.04.2020 r. będą obowiązywać dni wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych.