Komitet Naukowy - KWARTALNIK: Zeszyty Naukowe PCz - Zarządzanie

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:


REDAKCJA CZASOPISMA


Redaktor Naczelny - dr hab. inż. Anna Brzozowska prof. PCz
Zastępca Redaktora Naczelnego - dr inż. Robert Sałek
Sekretarz Redakcji - dr Katarzyna Łukasik
Redaktor statystyczny - dr Paula Bajdor
Weryfikacja antyplagiatowa - dr inż. Ryszard Królik
Redaktor językowy (język polski) - mgr Joanna Jasińska
Redaktor językowy (język angielski) - dr Iwona Sikora
Redaktor językowy (język angielski) - mgr Christine Frank-Szarecka

RADA NAUKOWAPrzewodnicząca Rady Naukowej:
Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron
Politechnika Częstochowska, (Polska)

Członkowie Rady Naukowej:

Prof. dr hab. Ewa Bojar - Politechnika Lubelska (Polska)
Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, (Polska)
Prof. dr hab. Stanisław Brzeziński - Politechnika Częstochowska, (Polska)
Prof. dr hab. Felicjan Bylok - Politechnika Częstochowska (Polska)
Dr. habil. Illes Balint Csaba - Uniwersytet Szent Istvan, Gödöllő, (Węgry)
Prof. dr. habil. Anna Dunay - Uniwersytet Szent Istvan, Gödöllő (Węgry)
Prof. Janet P. Fredericks, Ph.D. - Uniwersytet Northeastern Illinois, Chicago (USA)
Dr hab. Dorota Jelonek, prof. PCz - Politechnika Częstochowska, (Polska)
Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik - Politechnika Śląska, Gliwice, (Polska)
Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka - Politechnika Częstochowska, (Polska)
Prof. dr. habil. Lazanyi Kornelia - Uniwersytet Obuda, Budapeszt, (Węgry)
Prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D. - Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, (Czechy)
Prof. Ing. Ludmiła Lipkova, Dr.h.c., CSc. - Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie, (Słowacja)
Prof. Ing. Vladimi'r Modrak, CSc. - Uniwersytet Techniczny w Koszycach, (Słowacja)
Prof. RNDr. Rene Matlović, PhD. - Uniwersytet w Preszowie, (Słowacja)
Prof. Dr nauk Ekon. Havrysh Valerii Ivanovich - Mikołajowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy, (Ukraina)
Prof. dr hab. Bogdan Nogalski - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku (Polska)
Prof. Neil Reid Ph.D - Uniwersytet w Toledo, (USA)
Prof. Marcelo T. Okano, Ph.D. - Państwowe Centrum Edukacji Technologicznej Paula Souza, Sao Paulo, (Brazylia)
Prof. dr hab. inż. Arnold Pabian - Politechnika Częstochowska, (Polska)
Prof. Volodymyr Patyka - Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów, (Ukraina)
Red. prof. dr. Vojko Potoćan, Univ. dipl. Ekon. - Uniwersytet w Mariborze, (Słowenia)EDITORIAL BOARD


Editor-in-Chief - dr hab. inż. Anna Brzozowska prof. PCz
Vice Editor-in-Chief - dr inż. Robert Sałek
Secretary - dr Katarzyna Łukasik
Statistical editor - dr Paula Bajdor
Anti-plagiarism verification - dr inż. Ryszard Królik
Language editor (Polish) - mgr Joanna Jasińska
Language editor (English) - dr Iwona Sikora
Language editor (English) - mgr Christine Frank-Szarecka

SCIENTIFIC COUNCILChairman of the Scientific Council:
Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron
Czestochowa University of Technology, (Poland)

Members of the Scientific Council:

Prof. dr hab. Ewa Bojar - Lublin University of Technology, (Poland)
Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki - Cracow University of Economics, (Poland)
Prof. dr hab. Stanisław Brzeziński - Czestochowa University of Technology, (Poland)
Prof. dr hab. Felicjan Bylok - Czestochowa University of Technology (Poland)
Dr. habil. Illes Balint Csaba - Szent Istvan University, Gödöllő, (Hungary)
Prof. dr. habil. Anna Dunay - Szent Istvan University, Gödöllő (Hungary)
Prof. Janet P. Fredencks, Ph.D. - Northeastern Illinois University, Chicago (USA)
Dr hab. Dorota Jelonek, prof. PCz - Czestochowa University of Technology, (Poland)
Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik - Silesian University of Technology, (Poland)
Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka - Czestochowa University of Technology, (Poland)
Prof. dr. habil. Lazanyi Kornelia - Óbuda University, Budapest, (Hungary)
Prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D. - Technical University of Ostrava, (Czech Republic)
Prof. Ing. Ludmiła Lipkova, Dr.h.c., CSc. - University of Economics in Bratislava,
(Slovakia)

Prof. Ing. Vladimir Modrak, CSc. - Technical University of Kosice, (Slovakia)
Prof. RNDr. Rene Matlović, PhD. - Preśov University, (Slovakia)
Prof. Dr nauk Ekon. Havrysh Valerii Ivanovich - Mykolayiv National Agrarian University, (Ukraine)
Prof. dr hab. Bogdan Nogalski - WSB University in Gdansk, (Poland)
Prof. Neil Reid Ph.D - The University of Toledo, (USA)
Prof. Marcelo T. Okano, Ph.D. - State Centre for Technological Education Paula Souza, Sao Paulo, (Brazil)
Prof. dr hab. inż. Arnold Pabian - Czestochowa University of Technology, (Poland)
Prof. Volodymyr Patyka - National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, (Ukraine)
Red. prof. dr. Vojko Potoćan, Univ. dipl. Ekon. - University of Maribor, (Slovenia)
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego