W związku z realizacją projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej (ZPRPCz, POWR.03.05.00-00-Z008/18-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zmodyfikowano kierunek Logistyka, studia stacjonarne II stopnia.

W ramach zajęć studenci będą mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez najlepszych specjalistów w zakresie logistyki, zarówno z naszej Uczelni jak i z wiodących ośrodków branży w Polsce.

Ponadto, każdy student będący równocześnie uczestnikiem w/w projektu, będzie miał możliwość skorzystania z różnego rodzaju dodatkowych korzyści takich jak bezpłatny udział w szkoleniach prowadzonych przez wykonawców zewnętrznych oraz wizytach studyjnych, a także dofinansowanych, wysokiej jakości programach stażowych u partnerów zewnętrznych.