rozprawa doktorska mgr piotra wojciechowskiego

DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
zawiadamiają o
PUBLICZNEJ DYSKUSJI NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ
mgr. Piotra Wojciechowskiego
Obrona odbędzie się 12 czerwca ( wtorek) 2018 roku o godzinie 1230
w małej sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania
aleja Armii Krajowej 19 paw. B w Częstochowie II p. sala 210
Temat rozprawy doktorskiej:
„Optymalizacja procesów magazynowych w zarządzaniu centrami dystrybucyjnymi”