ZAPROSZENIE
na seminarium doktorskie
mgr Sandry Rafałko
które odbędzie się w poniedziałek 4 czerwca 2018 roku o godz. 1100
w sali Rady Wydziału pok. 210 II piętro Wydziału Zarządzania
Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B
Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:
„Znaczenie strategii omnichannel w handlu elektronicznym w Polsce”

Opiekun naukowy:
Dr hab. Marek Szajt prof. PCz
Politechnika Częstochowska