Zaproszenie
na seminarium doktorskie
mgr. Radosława Gajewskiego
które odbędzie się w poniedziałek 25 lutego 2019 roku o godz. 14:30 w sali Rady Wydziału pok. 210 II piętro Wydziału Zarządzania Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B
Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:
Technologia jako determinanta zmian modeli biznesu przedsiębiorstw transportu drogowego”

Opiekun naukowy
Dr hab. inż. Adam Sadowski prof. UŁ Uniwersytet Łódzki