ZAPROSZENIE
na seminarium doktorskie
mgr. Piotra Rybickiego
które odbędzie się we wtorek 20 listopada 2018 roku o godz.8:00 w sali Rady Wydziału pok. 210 II piętro Wydziału Zarządzania Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B
Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:
„Zarządzanie przedsiębiorstwem blogowym w modelu biznesowym przewagi konkurencyjnej”

Opiekun naukowy:
Dr hab. inż. Robert Kucęba prof. PCz
Politechnika Częstochowska

Opiekun pomocniczy:
Dr Sławomir Kowalski
Politechnika Częstochowska