Zaproszenie
na seminarium doktorskie
mgr Patrycji Czarnoty
które odbędzie się w poniedziałek 22 października 2018 roku o godz. 9:00 w sali Rady Wydziału pok.210 II piętro Wydziału Zarządzania Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B
Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:
„Cyfryzacja jako narzędzie zarządzania na rynku usług turystycznych”

Opiekun naukowy:
dr hab. Marek Szajt prof. PCz
Politechnika Częstochowska
Promotor pomocniczy:
dr Aneta Włodarczyk
Politechnika Częstochowska