ZAPROSZENIE
na seminarium doktorskie
mgr Martyny Musiał
które odbędzie się w piątek 15 czerwca 2018 roku o godz. 900 w sali Rady Wydziału pok. 210 II piętro Wydziału Zarządzania Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B
Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:
„Strategia rozwoju miasta a sektor kultury

Opiekun naukowy:
dr hab. Izabela Krawczyk-Sokołowska prof.Cz
Politechnika Częstochowska 

Opiekun pomocniczy:
Dr Justyna Łukomska-Szarek
Politechnika Częstochowska