Zaproszenie
na seminarium doktorskie
mgr Marty Kaczyńskiej
które odbędzie się w środę 3 kwietnia 2019 roku o godz. 9:00 w sali Rady Wydziału pok. 210 II piętro Wydziału Zarządzania Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B
Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:
„Zarządzanie bezpieczeństwem zrównoważonego transportu drogowego w miastach województwa śląskiego”

Opiekun naukowy:
Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron
Politechnika Częstochowska
Opiekun pomocniczy:
Dr inż. Marta Kadłubek
Politechnika Częstochowska