Zaproszenie na seminarium doktorskie
mgr. Marcina Króla
które odbędzie się w poniedziałek 10 grudnia 2018 roku o godz. 12:00 w sali Rady Wydziału pok. 210 II piętro Wydziału Zarządzania Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B

Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:
„Systemy telematyczne w zarządzaniu procesami towarowego transportu drogowego”

Opiekun naukowy:
Dr hab. Joanna Nowakowska-Grunt prof. PCz
Politechnika Częstochowska
Opiekun pomocniczy:
Dr inż. Robert Sałek
Politechnika Częstochowska