ZAPROSZENIE na seminarium doktorskie
mgr Marcela Lizaka
które odbędzie się w poniedziałek 18 czerwca 2018 roku o godz. 900 w małej sali Rady Wydziału p. 210 II piętro Wydziału Zarządzania Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B
Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:
„Uwarunkowania implementacji koncepcji Lean Management w małych i średnich przedsiębiorstwach”

Opiekun naukowy:
Dr hab. Bogusława Ziółkowska, prof. PCz.
Politechnika Częstochowska