ZAPROSZENIE
na seminarium doktorskie
mgr Małgorzaty Idasiak
które odbędzie się we wtorek 12 czerwca 2018 roku o godz. 1200 w sali Rady Wydziału pok. 107 I piętro Wydziału Zarządzania Częstochowa, aleja Armii Krajowej 19 paw. B
Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej:
„Społeczna odpowiedzialność biznesu w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami przemysłu piwowarskiego w Polsce”

Opiekun naukowy:
Prof. dr hab. Alfreda Zachorowska
Politechnika Częstochowska

Opiekun pomocniczy:
Dr inż. Dariusz Wielgórka
Politechnika Częstochowska